Forsiden til første utgave av Min Hjernehelse.

PUBLISERT 14.10.2021

Hjernerådet gir ut nytt magasin

Min Hjernehelse er gratismagasin som utgis av Hjernerådet en gang i året.

 

Her vil vi fortelle om mennesker som lever med ulike sykdommer og skader i hjernen og nervesystemet. Dette er både nevrologiske og psykiske lidelser. Vi vil også fortelle om hvordan fagfolk jobber intenst for å kunne gi bedre hjelp til mennesker som er rammet, samt om framskrittene som gjøres innen hjerneforskningen. Forebygging er viktig, slik at vi kan få god hjernehelse til å takle sykdommer og utfordringer i livet. Målet er at vi skal få en sunn og robust hjerne, og leve gode liv.

Min hjernehelse skal være et møtested mellom brukere, pasienter og fagfolk, akkurat slik Hjernerådet er et møtested mellom brukere og fagpersoner. Sammen skal vi løfte hjernesaken, slik at hjernen får den plassen i bevisstheten hos publikum og i oppmerksomheten til politikerne som den skal ha. Slik det har vært hittil, har den store gruppen av pasienter med en sykdom eller skade i hjernen ikke fått den samme gode behandlingen som andre store pasientgrupper. Dette jobber Hjernerådet for at skal bli annerledes.

Min Hjernehelse er planlagt for å komme ut en gang i året. Alle kan få et gratisabonnement. Trykk på den røde bestillingsknappen øverst på siden, og før opp ditt navn og din adresse i bestillingsskjemaet. Vil du motta nyhetsbrevet vårt skriver du på epostadressen din også.

ISSN 2704-0577