Hvem står bak Min Hjernehelse

Utgiver av Min hjernehelse er Hjernerådet, en paraplyorganisasjoner for brukerorganisasjoner og fagmiljø som arbeider innenfor hjernefeltet i Norge.

Hjernerådet har nå 65 medlemsorganisasjoner. Våre 26 brukerorganisasjoner har sammenlagt over 200 000 mennesker som medlemmer, mens ca. 5 000 fagpersoner er knyttet til våre 39 fagmedlemmer. Under finner du en oversikt over alle medlemmene i Hjernerådet:

Brukerorganisasjoner

 • ADHD Norge
 • Afasiforbundet i Norge
 • ALS Norge
 • Autismeforeningen i Norge
 • Cerebral Parese-Foreningen
 • Epilepsiforbundet
 • Foreningen Rastløse Bein
 • Hjernesvulstforeningen
 • Hodepine Norge
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • Landsforeningen for Huntingtons sykdom
 • Landsforeningen For Slagrammede
 • LARS – Landsforeningen for Ryggmargsskadde
 • LHL Hjerneslag
 • Multippel Sklerose Forbundet
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges Blindeforbund
 • Norges ME-forening
 • Norges Parkinsonforbund
 • Norsk forening for slagrammede
 • Norsk Tourette Forening
 • Personskadeforbundet LTN
 • PTØ Norge
 • Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen – RH-foreningen
 • SANE Norge
 • Søvnforeningen

 

Faglige interesseforeninger

 • Medisinsk forening for nevrohabilitering
 • Norwegian Research School in Neuroscience
 • NSFs faggruppe for nevrosykepleiere
 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
 • Norsk barnelegeforening/ Norsk Barnenevrologisk Forening
 • Norsk Epilepsiselskap
 • Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Norsk forening for klinisk nevrofysiologi
 • Norsk Forening for Søvnmedisin
 • Norsk hjerneslagforening (NSO)
 • Norsk Hodepineselskap
 • Norsk nevrokirurgisk forening
 • Norsk nevrologisk forening
 • Norsk Nevropsykologisk Forening
 • Norsk nevroradiologisk forening
 • Norsk psykiatrisk forening
 • Norwegian Neuroscience Society

 

Forskningsgrupper og kompetansemiljøer

 • Bergen fMRI Group
 • FOU-avdelingen, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus
 • Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 • Kavli Institute for Systems Neuroscience (KISN)/ Centre for Neural Computation, Moser-miljøet ved NTNU
 • Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME
 • Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer
 • Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse
 • NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
 • NorCP – Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese
 • RHABU regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge, Helse Sør-Øst
 • Seksjon for nevrologi, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen
 • Statped

 

Behandlingsinstitusjoner

 • Avdeling for nevrohabilitering, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus
 • MS-Senteret Hakadal AS
 • Nevroklinikken, Akershus universitetssykehus
 • Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus
 • Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Oslo universitetssykehus
 • Sunnaas sykehus HF
 • Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS