Smokken til småbarna våre kan inneholde CMV-smitte, et vanlig og svært smittsomt virus. «Vask» derfor ikke smokken i din egen munn hvis du er gravid. CMV-infeksjon hos mor kan skade fosteret. Den gode nyheten er at dette er enkelt å forebygge med god hygiene. Foto: Shutterstock


PUBLISERT 13.07.2022

Ikke «vask» småbarnas smokk i din egen munn

 

Smokken til småbarna våre havner fort på gulvet eller på bakken. Hvem har ikke da «vasket» smokken i egen munn. – Ikke gjør det, råder barnepsykiater Kristin Holseth. Er du gravid, kan du overføre et vanlig og svært smittsomt virus til fosteret så det kan få nevrogent hørselstap og nevroutviklingsforstyrrelser. God hygiene er enkel forebygging.

 

Tekst: Aud Kvalbein

 

Har du hørt om cytomegalo-viruset? Sannsynligheten er stor for at du allerede har hatt viruset. Cirka 60 prosent av befolkningen er smittet ved fylte 40 år. Cytomegalo-viruset (CMV) tilhører herpesvirus-familien. De fleste får en infeksjon uten symptomer. Andre kan ha forkjølelses- og influensasymptomer, feber eller halsplager. For gravide og de med svekket immunforsvar kan CMV-infeksjon få alvorlige konsekvenser. Gravide kan overføre viruset til fosteret.

Hørselstap. – Medfødt CMV-infeksjon er den hyppigste ikke-genetiske årsaken til både nevrogent hørselstap og nevroutviklingsforstyrrelser hos barn. Symptomene kan variere veldig, fra ingen symptom til for tidlig fødsel, synsvansker, hørselstap, psykisk utviklingshemning, cerebral parese og svekkede motoriske funksjoner. Det mest alvorlige er dødfødsel. 

Dette sier barnepsykiater Kristin Holseth (64) til Min hjernehelse. Hun er overlege ved Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse ved Oslo universitetssykehus. Holseth har behandlet mange barn med hørselstap som følge av CMV-infeksjon. Hun jobber aktivt for å øke bevisstheten rundt CMV-smitte under graviditet. 

– Den gode nyheten er at CMV-infeksjon er relativt enkelt å forebygge. Viruset smitter primært gjennom kroppsvæsker, blant annet spytt. God hygiene og håndvask er til stor hjelp for å unngå å bli smittet, understreker hun. – Det er de samme hygienerådene som vi nå har hatt under korona-pandemien: Vær nøye med håndvask, og hold deg hjemme hvis du er syk. 

Gravide har økt risiko for å bli smittet av små barn som går i barnehagen. Kanskje er ikke barna synlig syke, for symptomene kan utebli. Det er derfor viktig at mødre ikke bruker samme bestikk eller drikker av samme kopp som småbarna. Ikke «vask» barnets smokk i egen munn. Ikke kyss barnet på munnen. Og vask hendene godt etter mating og stell, råder overlegen. 

Første trimester. Som andre typer herpesvirus vil CMV ligge latent i kroppen etter første infeksjon og kan reaktiveres under visse forhold. En førstegangsinfeksjon under svangerskap kan gi alvorlige skader, spesielt i første trimester, mens risikoen for varige mén hos fosteret er langt mindre ved en reaktivering av viruset. 

– Hva er årsaken til at de alvorligste symptomene skjer i første trimester?

– Den største utviklingen av fosteret skjer i de første tre månedene, fra cellenivå til ferdige organer. Det er en veldig sårbar periode. Vaksinen mot «Røde hunder» ble utviklet fordi man så at mange barn ble født med skader hvis mor ble smittet under graviditet. I dag er CMV den hyppigste årsaken til noen av de samme typer skader som man så ved «Røde hunder», sier Holseth. 

Forebygging. Det er ingen vaksine mot CMV. Siden dette er et virus, vil ikke antibiotika hjelpe. Hos de aller fleste vil immunforsvaret ta knekken på infeksjonen. For immunsvekkede og hos symptomatiske barn med medfødt infeksjon, er antivirale midler aktuelt, men disse medisinene kan ha alvorlige bivirkninger og derfor være skadelige for fosteret. Ved behandling av gravide må behandlingseffekten derfor vurderes nøye opp mot risiko for fosterskader.

– Det finnes ingen vidunderkur uten bivirkninger. Det enkleste er derfor å forebygge viruset med god hygiene, sier Holseth. 

Denne artikkelen står på trykk i magasinet Min hjernehelse 2022 utgitt av Hjernerådet. Vil du tegne et gratis-abonnement på magasinet? Trykk på knappen og fyll ut skjemaet. Vi sender ut blader i august, etter sommerferien.